MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. realizuje projekt pn. „Stworzenie Studia Nowych Technologii Multimedialnych i Technologii Interaktywnych w firmie Moov Sp. J.w celu świadczenia nowych i udoskonalanych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele i planowane efekty projektu:
Nadrzędnym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy MOOV. W ramach projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnej technologii służącej kreacji zaawansowanych systemów multimedialnych, innowacji organizacyjnej w postaci systemu zarządzania procesem tworzenia interaktywnego kontentu i innowację usługową, co pozwoli firmie MOOV zdywersyfikować ofertę – udoskonalić obecnie oferowane usługi w zakresie projektowania i programowania multimedialnych treści oraz wprowadzić do oferty 2 nowe usługi: tworzenie i prototypowanie instalacji multimedialnych w oparciu o nowoczesne technologie wizualno-informatyczno-elektroniczne i creative coding oraz projektowanie i programowanie systemów interaktywnych w technologii CVTS. W oparciu o przeprowadzone prace B+R opracowano innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, których komercjalizacja pozwoli firmie MOOV na stworzenie ogromnego potencjału. Poprzez realizację niniejszego projektu MOOV uzyska przewagę konkurencyjną, która może przełożyć się na ogromny sukces rynkowy firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Wartość projektu: 2 354 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 300,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2015-12-08 – 2016-12-31. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Agaty Dutka, email: agata.dutka@moov.pl

Zamknij

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest MOOV P.Majewski, A.Dutka sp.J. ul. Kaliowa 40, 60-175 Poznań i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT oraz HR. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów lub jeśli udzielona zostanie zgoda, przez okres dwóch lat od momentu jej wyrażenia. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych w MOOV Sp.J. należy kierować na adres elektroniczny info@moov.pl lub adres pracodawcy ul. Kaliowa 40, 60-175 Poznan.
Strona obsługująca wniosek zastrzega sobie prawo do: 1. bezpośredniego kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i / lub uszczegółowienia wniosku (za pomocą środków komunikacji elektronicznej; przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących ( np telefon, urządzenie mobilne do odbioru poczty)) weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej: 2. odrzucenia wniosku w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami , przypadkach. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana Pani/Pana danych osobowych , którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie przez Panią/Pana danych osobowych w niżej wskazanych celach, należy kierować na adres mailowy info@moov.pl.