MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. realizuje projekt pn. „Stworzenie Studia Nowych Technologii Multimedialnych i Technologii Interaktywnych w firmie Moov Sp. J.w celu świadczenia nowych i udoskonalanych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele i planowane efekty projektu:
Nadrzędnym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy MOOV. W ramach projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnej technologii służącej kreacji zaawansowanych systemów multimedialnych, innowacji organizacyjnej w postaci systemu zarządzania procesem tworzenia interaktywnego kontentu i innowację usługową, co pozwoli firmie MOOV zdywersyfikować ofertę – udoskonalić obecnie oferowane usługi w zakresie projektowania i programowania multimedialnych treści oraz wprowadzić do oferty 2 nowe usługi: tworzenie i prototypowanie instalacji multimedialnych w oparciu o nowoczesne technologie wizualno-informatyczno-elektroniczne i creative coding oraz projektowanie i programowanie systemów interaktywnych w technologii CVTS. W oparciu o przeprowadzone prace B+R opracowano innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, których komercjalizacja pozwoli firmie MOOV na stworzenie ogromnego potencjału. Poprzez realizację niniejszego projektu MOOV uzyska przewagę konkurencyjną, która może przełożyć się na ogromny sukces rynkowy firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Wartość projektu: 2 354 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 300,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2015-12-08 – 2016-12-31. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Agaty Dutka, email: agata.dutka@moov.pl

Zamknij
MOOV

DATATON

Prezentacja nowych możliwości systemu WATCHOUT integrująchych śledzenie ruchu i mapping w czasie rzeczywistym podczas targów ISE w Amsterdamie 2018.

AMSTERDAM 2018

zobacz film

Zaprojektowaliśmy oraz stworzyliśmy multimedialną prezentację nowych możliwości systemu WATCHOUT, które zostałynagrodzone „Best of ISE”.

DATATON WATCHOUT ISE 2018

Wprowadzona przez Dataton innowacja umożliwia integrację śledzenia ruchu i mappingu w czasie rzeczywistym. Zwiedzający stoisko mieli możliwość przetestowania modelu w celu sprawdzenia prędkości i dokładności rozwiązania umożliwiającego mapowanie ruchomego obiektu w czasie rzeczywistym.

DATATON WATCHOUT ISE 2018

MAPPING RUCHOMEGO OBIEKTU

Nagrodzona prezentacja na ISE w Amsterdamie doskonale pokazała możliwości współpracy systemu WATCHOUT z sześciokamerowym systemem CAST BlackTrax w celu precyzyjnego odwzorowania kontentu na poruszającym się obiekcie. Stworzony przez MOOV kontent obejmował zaawansowany model i animacje 3D, które były w ciągłym ruchu i idealnie pokrywały się z poruszaną bryłą. Do mapowania obiektu użyto czterech projektorów laserowych firmy Epson.

MAPPING RUCHOMEGO OBIEKTU
DATATON

Powiązane projekty