MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. realizuje projekt pn. „Stworzenie Studia Nowych Technologii Multimedialnych i Technologii Interaktywnych w firmie Moov Sp. J.w celu świadczenia nowych i udoskonalanych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele i planowane efekty projektu:
Nadrzędnym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy MOOV. W ramach projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnej technologii służącej kreacji zaawansowanych systemów multimedialnych, innowacji organizacyjnej w postaci systemu zarządzania procesem tworzenia interaktywnego kontentu i innowację usługową, co pozwoli firmie MOOV zdywersyfikować ofertę – udoskonalić obecnie oferowane usługi w zakresie projektowania i programowania multimedialnych treści oraz wprowadzić do oferty 2 nowe usługi: tworzenie i prototypowanie instalacji multimedialnych w oparciu o nowoczesne technologie wizualno-informatyczno-elektroniczne i creative coding oraz projektowanie i programowanie systemów interaktywnych w technologii CVTS. W oparciu o przeprowadzone prace B+R opracowano innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, których komercjalizacja pozwoli firmie MOOV na stworzenie ogromnego potencjału. Poprzez realizację niniejszego projektu MOOV uzyska przewagę konkurencyjną, która może przełożyć się na ogromny sukces rynkowy firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Wartość projektu: 2 354 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 300,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2015-12-08 – 2016-12-31. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Agaty Dutka, email: agata.dutka@moov.pl

Zamknij
MOOV

DATATON ISE2016

Multimedialne stoisko firmy Dataton na targach ISE. Największej na świecie imprezie branży dla integratorów AV.

AMSTERDAM 2016

zobacz film

Naszym głównym zadaniem było przygotowanie multimedialnego stoiska i pokazu demonstrującego działanie systemu WATCHOUT i jego niezwykłych możliwości projekcyjnych. Zwróciliśmy uwagę na interaktywne elementy systemu oraz łatwość zarządzania ekspozycją za pomocą urządzeń mobilnych.

MULTIMEDIALNA SCENOGRAFIA

Stworzyliśmy trójwymiarową scenografię, która posłużyła jako tło do projekcji multimedialnych. Jej głównym elementem był trójwymiarowy niedźwiedź, który zwracał szczególną uwagę odwiedzających stoisko. Zainteresowani mogli wziąć udział w niezwykłej prezentacji wyjaśniającej działanie systemu WATCHOUT oraz mappingu 3D.

MULTIMEDIALNA SCENOGRAFIA
OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

Tworząc ekspozycję skupiliśmy się na wszystkich ważnych dla producenta zagadnieniach. Kierowaliśmy się zasadą „od ogółu do szczegółu”, której głównym zadaniem multimedialnej scenografii i mappingu 3d było zainteresowanie maksymalnej liczby zwiedzających do wewnątrz stoiska, gdzie personel zapoznawał klientów ze sposobem działania systemu oraz portfolio produktów firmy Dataton.

Interaktywna aplikacja

Zwiedzający mogli sterować ekspozycją za pomocą interaktywnej aplikacji, która umożliwiała wyzwalanie różnych animacji, zmiany natężenia i kolorystyki oświetlenia oraz sterowania przestrzennym dźwiękiem. Przygotowaliśmy również mini demonstracje, na których personel prezentował możliwości oprogramowania i mappingu 3D. Stoisko zostało zaprojektowane w ten sposób, aby mogło być wykorzystane w różnych częściach świata w różnych konfiguracjach.

Interaktywna aplikacja
DATATON ISE2016

Powiązane projekty