MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. realizuje projekt pn. „Stworzenie Studia Nowych Technologii Multimedialnych i Technologii Interaktywnych w firmie Moov Sp. J.w celu świadczenia nowych i udoskonalanych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele i planowane efekty projektu:
Nadrzędnym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy MOOV. W ramach projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnej technologii służącej kreacji zaawansowanych systemów multimedialnych, innowacji organizacyjnej w postaci systemu zarządzania procesem tworzenia interaktywnego kontentu i innowację usługową, co pozwoli firmie MOOV zdywersyfikować ofertę – udoskonalić obecnie oferowane usługi w zakresie projektowania i programowania multimedialnych treści oraz wprowadzić do oferty 2 nowe usługi: tworzenie i prototypowanie instalacji multimedialnych w oparciu o nowoczesne technologie wizualno-informatyczno-elektroniczne i creative coding oraz projektowanie i programowanie systemów interaktywnych w technologii CVTS. W oparciu o przeprowadzone prace B+R opracowano innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, których komercjalizacja pozwoli firmie MOOV na stworzenie ogromnego potencjału. Poprzez realizację niniejszego projektu MOOV uzyska przewagę konkurencyjną, która może przełożyć się na ogromny sukces rynkowy firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Wartość projektu: 2 354 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 300,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2015-12-08 – 2016-12-31. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Agaty Dutka, email: agata.dutka@moov.pl

Zamknij
MOOV

GILLENKIRCH

Multimedialna prezentacja zautomatyzowanego systemu pakowania warzyw firmy Gillenkirch na Targach Fruit Logistica w 2017 roku.

BERLIN 2017

zobacz film

Firma Gillenkirch zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych zautomatyzowanych systemów dla przetwórstwa owocowo – warzywnego. Naszym zadaniem było atrakcyjne przedstawienie ich unikalnego produktu jakim jest system pakowania warzyw. Ze względu na wielkość instalacji klienta zaprezentowanie jej w całości na targach jest praktycznie niemożliwe, a pokazanie kilku komponentów nie oddaje złożoności procesu.

Wirtualna podróż

Przygotowaliśmy animację, przedstawiającą wirtualną podróż przez proces jakiemu poddawane są warzywa od dostawy produktu do fabryki, aż po moment umieszczania ich w opakowaniach, które znamy ze sklepów. Z jednej strony animacja przedstawiała złożoność procesu pakowania warzyw, z drugiej zaś miała być wizualnie nowoczesna odzwierciedlając inżynierską myśl Gillenkirch’a.

Wirtualna podróż

ZIEMNIAK WYZWANIEM

Jednym z najtrudniejszych zadań było opracowanie pomysłu na przedstawienie procesu pakowania tak aby odzwierciedlał on jego złożoność. Droga jaką przechodzi ziemniak od momentu jego zbioru na polu do pojawienia się w sklepie (paczce) jest niewątpliwie skomplikowanym technologicznym procesem, to co dla osób z branży jest wyzwaniem inżynierskim dla osób spoza branży jest po prostu pakowaniem ziemniaków.

ZIEMNIAK WYZWANIEM

Powiązane projekty