Gillenkirch

Multimedialna prezentacja zautomatyzowanego systemu pakowania warzyw firmy Gillenkirch na Targach Fruit Logistica w 2017 roku.

Berlin 2017

Firma Gillenkirch zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych zautomatyzowanych systemów dla przetwórstwa owocowo - warzywnego. Naszym zadaniem było atrakcyjne przedstawienie ich unikalnego produktu jakim jest system pakowania warzyw. Ze względu na wielkość instalacji klienta zaprezentowanie jej w całości na targach jest praktycznie niemożliwe, a pokazanie kilku komponentów nie oddaje złożoności procesu.

projekty - GILLENKIRCH
projekty - GILLENKIRCH
projekty - GILLENKIRCH

WIRTUALNA PODRÓŻ

Przygotowaliśmy animację, przedstawiającą wirtualną podróż przez proces jakiemu poddawane są warzywa od dostawy produktu do fabryki, aż po moment umieszczania ich w opakowaniach, które znamy ze sklepów. Z jednej strony animacja przedstawiała złożoność procesu pakowania warzyw, z drugiej zaś miała być wizualnie nowoczesna odzwierciedlając inżynierską myśl Gillenkirch'a.

projekty - GILLENKIRCH
projekty - GILLENKIRCH
projekty - GILLENKIRCH

ziemniak wyzwaniem

Jednym z najtrudniejszych zadań było opracowanie pomysłu na przedstawienie procesu pakowania tak aby odzwierciedlał on jego złożoność. Droga jaką przechodzi ziemniak od momentu jego zbioru na polu do pojawienia się w sklepie (paczce) jest niewątpliwie skomplikowanym technologicznym procesem, to co dla osób z branży jest wyzwaniem inżynierskim dla osób spoza branży jest po prostu pakowaniem ziemniaków.

system pakowania dla przetwórstwa owocowo - warzywnego Gillenkirch
projekty - GILLENKIRCH
projekty - GILLENKIRCH