MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. realizuje projekt pn. „Stworzenie Studia Nowych Technologii Multimedialnych i Technologii Interaktywnych w firmie Moov Sp. J.w celu świadczenia nowych i udoskonalanych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele i planowane efekty projektu:
Nadrzędnym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy MOOV. W ramach projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnej technologii służącej kreacji zaawansowanych systemów multimedialnych, innowacji organizacyjnej w postaci systemu zarządzania procesem tworzenia interaktywnego kontentu i innowację usługową, co pozwoli firmie MOOV zdywersyfikować ofertę – udoskonalić obecnie oferowane usługi w zakresie projektowania i programowania multimedialnych treści oraz wprowadzić do oferty 2 nowe usługi: tworzenie i prototypowanie instalacji multimedialnych w oparciu o nowoczesne technologie wizualno-informatyczno-elektroniczne i creative coding oraz projektowanie i programowanie systemów interaktywnych w technologii CVTS. W oparciu o przeprowadzone prace B+R opracowano innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, których komercjalizacja pozwoli firmie MOOV na stworzenie ogromnego potencjału. Poprzez realizację niniejszego projektu MOOV uzyska przewagę konkurencyjną, która może przełożyć się na ogromny sukces rynkowy firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Wartość projektu: 2 354 220,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 300,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2015-12-08 – 2016-12-31. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Agaty Dutka, email: agata.dutka@moov.pl

Zamknij
MOOV

SLOW MAN

Multimedialna scenografia oraz obsługa techniczna projekcji światowej premiery opery Nicholasa Lensa z librettem na podstawie powieści „Slow Man” Johna Maxwella Coetzee’go.

POZNAŃ 2014

„Slow Man” to opera w reżyserii Mai Kleczewskiej, jednej z najbarwniejszych postaci współczesnego teatru. Jest owocem współpracy kompozytora Nicholasa Lensa i pisarza, noblisty Johna Maxwella Coetzee’go, a zarazem autorską adaptacją powieści „Powolny człowiek”. W role główne wcielili się soliści, będący czołówką amerykańskiej sceny operowej. Opera powstała przy koprodukcji Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Malta Festival Poznań.

TECHOPERA

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pełną instalację multimedialną będącą częścią scenografii przedstawienia. Po ponad 2 miesięcznej pracy i prób udało się stworzyć spektakl wykorzystujący innowacyjne w operze interaktywne projekcje reagujące na głos solistów i ruch tancerzy. Wykorzystywaliśmy kamery live pracujące w podczerwieni i mikrokamery ukryte w kostiumach wykonawców.

TECHOPERA
SLOW MAN

Powiązane projekty